Policy

KVALITETSPOLICY

Nöjda kunder och ständiga förbättringar är det övergripande målet för vår verksamhet.

Detta når vi genom att:

  • Leverera felfria produkter på utlovad tid
  • Vara lyhörda på kundens behov och önskemål och fullt ut uppfylla dessa
  • Bedriva ett långsiktigt samarbete med våra viktigaste leverantörer
  • Ge samtliga medarbetare förutsättningar för att göra ett bra arbete
  • Göra det som är bra ännu bättreMILJÖPOLICY


Ett medvetet miljöarbete som resulterar i en ständigt minskad påverkan.

Detta når vi genom att:

  • Tillsammans med våra leverantörer hitta produkter med mindre miljöpåverka
  • Minska miljöpåverkan från transporter genom ett effektivare transportarbete och samarbeta med transportörer med eget miljöarbete
  • Minska avfallsmängder genom minskad förbrukning av resurser och ökad återvinning och återanvändning
  • Medvetet följa förändringar i lagstiftningen så att vi alltid har tillräcklig kunskap om gällande regler och till fullo följa dessa