Policy

Kvalitetspolicy

Nöjda kunder och ständiga förbättringar är det övergripande målet för vår verksamhet. Detta når vi genom att:
 • Leverera felfria produkter på utlovad tid
 • Vara lyhörda på kundens behov och önskemål och fullt ut uppfylla dessa
 • Identifiera tillämpliga krav samt uppfylla dessa
 • Bedriva ett långsiktigt samarbete med våra viktigaste leverantörer
 • Ge samtliga medarbetare förutsättningar för att göra ett bra arbete
 • Göra det som är bra ännu bättre

Miljöpolicy

Ett medvetet miljöarbete som resulterar i en ständigt minskad påverkan. Detta når vi genom att:
 • Tillsammans med våra leverantörer skydda miljön genom att hitta produkter med mindre miljöpåverkan
 • Minska miljöpåverkan från transporter genom ett effektivare transportarbete och samarbete med transportörer med eget miljöarbete
 • Minska avfallsmängder genom minskad förbrukning av resurser och ökad återvinning och återanvändning
 • Medvetet följa förändringar i lagstiftningen så att vi alltid har tillräcklig kunskap om gällande regler och till fullo följa dessa.

Arbetsmiljöpolicy

Vi skall verka för en trivsam arbetsplats och förebygga skador genom att minimera risker samt ständigt sträva efter en förbättrad arbetsmiljö genom
 • Följa förändringar i lagstiftningen så att vi alltid har tillräcklig kunskap om gällande regler och till fullo följa dessa.
 • Forma en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra.
 • Skapa en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, välbefinnande och hälsa
 • Stimulera personal till engagemang och ansvar genom delaktighet och kompetensutveckling.

Partille 2017-11-01
VD