Flamlödning

KURSFAKTA

Kurslängd:
En eller flera dagar enligt överenskommelse

Kursdagar:
Efter samplanering med beställaren

Kurstider:
08.00 - 15.30

Kurspris:
Begär offert

Praktik:
Lödövningar

Kurslitteratur:
Kompendium

Förkunskaper:
Kompendium

Priset inkluderar:
Kursdokumentation, lunch och kaffe

Kursinnehåll:

Teori:
 • Arbetsmiljö och svetsning
 • Metodbeskrivning
 • Användningsområden/Utrusning
 • Lödningsutförande
 • Mjuklödning/hårdlödning
 • Svetslödning
 • Flussmedel
 • Val av lod
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Lödfogar
 • Acetylen, oxygen och gasol

Målbeskrivning:
Denna kurs ger deltagarna kunskaper om och färdigheter i att på ett yrkesmässigt och säkert sätt kunna hantera utrustningen där brännbara gaser i kombination med oxygen används. Kursen ger även praktisk och teoretisk kompetens för enklare arbeten med lödutrustning.

Kontaktperson:
Bengt Sameby
bengt@corema.se
031-336 23 83
0706-00 14 92