GassvetsKURSFAKTA

Kurslängd:
En eller flera dagar enligt överenskommelse

Kursdagar:
Efter samplanering med beställaren

Kurstider:
08.00 - 15.30

Kurspris:
Begär offert

Praktik:
Svets och skär övningar

Kurslitteratur:
Kompendium

Förkunskaper:
Kompendium

Priset inkluderar:
Kursdokumentation, lunch och kaffe

Kursinnehåll:

Teori:
  • Arbetsmiljö
  • Svetsning /skärning
  • Metodbeskrivning
  • Användningsområden/Utrusning
  • Svetsningens/Skär utförande
  • Säkerhet
  • Acetylen, Oxygen, Gasol
  • Brännare, Munstycke, Tryck
  • Tillsatsmaterial

Målbeskrivning:
Denna kurs ger deltagarna kunskaper om och färdigheter i att på ett yrkesmässigt och säkert sätt kunna hantera svets och skär utrustningen där brännbara gaser i kombination med oxygen används. Kursen ger även praktisk och teoretisk kompetens för enklare arbeten med gassvetsning och gasskärning.

Kontaktperson:
Bengt Sameby
bengt@corema.se
031-336 23 83
0706-00 14 92