Heta ArbetenRådgivning / frågor
Bengt Sameby 
Tel: 031-336 23 83  
Email: bengt@corema.se


IT-support distanskurser
Patrik Ek
Tel:  0706-25 00 08
E-mail:  patrik.ek@corema.se

 

   

KURSFAKTA

 

Kurslängd:
1 dag

Kursdagar:
Efter samplanering med beställaren

Kurstider:
08.00 - 15.00

Kurspris:
Begär offert

Praktik:
Släckövningar med handbrandsläckare

Kurslitteratur:
Kompendium

Förkunskaper:
Inga

Priset inkluderar:
Kursdokumentation, lunch och kaffe

Målbeskrivning:
Vid godkänt kunskapstest erhålles SBF:s certifikat.

Kursinnehåll:
Teori:

 • Lagar och försäkringsvillkor
 • Organisation och ansvar
 • Brandkunskap
 • Tillståndslistan säkerhetsregel
  1 & 2
 • Riskbedömning Heta Arbeten
 • Förebyggande brandskydd säkerhetsregel 3 - 7
 • Släckredskap teori säkerhetsregel 8
 • Säker gashantering säkerhetsregel 9
 • Larmning säkerhetsregel 10
 • Tätskicktsarbete säkerhetsregel 11 - 13
 • Sammanfattning och repetitionsfrågor
 • Certifieringstest "online"
 • Släckövningar med handbrandsläckare
Vi har även med både släckare samt övnings-fat för den praktiska delen.

Går ni distansutbildning av Heta Arbeten vänligen observera att den har något avvikande kursinnehåll.
Kontakta Bengt för mer info.

MISSA INTE INFORMATION OM HETA ARBETEN - ANMÄL ER TILL VÅRA HETA ARBETEN UTSKICK