Heta Arbeten
KURSDATUM 2020


3/9 - DISTANSUTBILDNING
Kontakta Bengt för mer info


24/9 - DISTANSUTBILDNING
Kontakta Bengt för mer infoRådgivning: Bengt Sameby
Tel: 031-336 23 83
Email:
bengt@corema.se

Tidsbokning: Bengt Sameby / Patrik Ek
Tel: 031-336 23 83
E-mail:  bengt@corema.se
E-mail:  patrik.ek@corema.se

 


   KURSFAKTA

 

Kurslängd:
1 dag

Kursdagar:
Efter samplanering med beställaren

Kurstider:
08.00 - 15.00

Kurspris:
Begär offert

Praktik:
Släckövningar med handbrandsläckare

Kurslitteratur:
Kompendium

Förkunskaper:
Inga

Priset inkluderar:
Kursdokumentation, lunch och kaffe

Målbeskrivning:
Vid godkänt kunskapstest erhålles SBF:s certifikat.

Kursinnehåll:
Teori:

 • Lagar och försäkringsvillkor
 • Organisation och ansvar
 • Brandkunskap
 • Tillståndslistan säkerhetsregel
  1 & 2
 • Riskbedömning Heta Arbeten
 • Förebyggande brandskydd säkerhetsregel 3 - 7
 • Släckredskap teori säkerhetsregel 8
 • Säker gashantering säkerhetsregel 9
 • Larmning säkerhetsregel 10
 • Tätskicktsarbete säkerhetsregel 11 - 13
 • Sammanfattning och repetitionsfrågor
 • Certifieringstest "online"
 • Släckövningar med handbrandsläckareVi har surfplattor som man kan låna och göra certifieringstestet på.

Vi har även med både släckare samt övningsfat för den praktiska delen.

Går ni distansutbildning av Heta Arbeten vänligen observera att den har något avvikande kursinnehåll. Kontakta Bengt för mer info.

MISSA INTE INFORMATION OM HETA ARBETEN - ANMÄL ER TILL VÅRA HETA ARBETEN UTSKICK