Heta Arbeten
KURSDATUM 2020

 
24/4
7/5
28/5
12/6

Rådgivning: Bengt Sameby
Tel: 031-336 23 83
Email:
bengt@corema.se

Tidsbokning: Anna Edsinger
Tel: 031- 336 23 87
Email: anna@corema.se

 


   KURSFAKTA

 

Kurslängd:
1 dag

Kursdagar:
Efter samplanering med beställaren

Kurstider:
08.00 - 15.00

Kurspris:
Begär offert

Praktik:
Släckövningar med handbrandsläckare

Kurslitteratur:
Kompendium

Förkunskaper:
Inga

Priset inkluderar:
Kursdokumentation, lunch och kaffe

Målbeskrivning:
Vid godkänt kunskapstest erhålles SBF:s certifikat.

Kursinnehåll:
Teori:

 • Lagar och försäkringsvillkor
 • Organisation och ansvar
 • Brandkunskap
 • Tillståndslistan säkerhetsregel
  1 & 2
 • Riskbedömning Heta Arbeten
 • Förebyggande brandskydd säkerhetsregel 3 - 7
 • Släckredskap teori säkerhetsregel 8
 • Säker gashantering säkerhetsregel 9
 • Larmning säkerhetsregel 10
 • Tätskicktsarbete säkerhetsregel 11 - 13
 • Sammanfattning och repetitionsfrågor
 • Certifieringstest "online"
 • Släckövningar med handbrandsläckareVi har surfplattor som man kan låna och göra certifieringstestet på.

Vi har även med både släckare samt övningsfat för den praktiska delen.

MISSA INTE INFORMATION OM HETA ARBETEN - ANMÄL ER TILL VÅRA HETA ARBETEN UTSKICK