MIG / MAG

KURSFAKTA

Kurslängd:
En eller flera dagar enligt överenskommelse

Kursdagar:
Efter samplanering med beställaren

Kurstider:
08.00 - 15.30

Kurspris:
Begär offert

Praktik:
Svetsövningar

Kurslitteratur:
Kompendium

Förkunskaper:
Inga

Priset inkluderar:
Kursdokumentation, lunch och kaffe

Kursinnehåll:
Teori:

  • Arbetsmiljö och svetsning
  • Metodbeskrivning
  • Utrusning
  • Vägledning vid val av svetsdata
  • Säkerhet
  • Slangpaket
  • Tillsatsmaterial
  • Underhåll


Målbeskrivning:

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper om och färdigheter i manuelll MIG/MAG svetsning samt kännedom om metodernas anävndbarhet, miljö och säkerhet.

Kontaktperson:
Bengt Sameby
bengt@corema.se
031-336 23 83
0706-00 14 92