MMA

KURSFAKTA

Kurslängd:
En eller flera dagar enligt överenskommelse

Kursdagar:
Efter samplanering med beställaren

Kurstider:
08.00 - 15.30

Kurspris:
Begär offert

Praktik:
Svetsövningar

Kurslitteratur:
Kompendium

Förkunskaper:
Kompendium

Priset inkluderar:
Kursdokumentation, lunch och kaffe

Kursinnehåll:

Teori:
  • Arbetsmiljö och svetsning
  • Metodbeskrivning
  • Användningsområden/Utrusning
  • Svetsningens utförande
  • Elektroder och deras funktion
  • Pulsning
  • Val av elektrodtyp
  • Omriktare
  • Likriktare

Målbeskrivning:
Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper om och färdigheter i manuell metallbågsvetsning(MMA). Samt kännedom om metodernas användbarhet miljö och säkerhet.

Kontaktperson:
Bengt Sameby
bengt@corema.se
031-336 23 83
0706-00 14 92