TIG

KURSFAKTA

Kurslängd:
En eller flera dagar enligt överenskommelse

Kursdagar:
Efter samplanering med beställaren

Kurstider:
08.00 - 15.30

Kurspris:
Begär offert

Praktik:
Svetsövningar
Val av svetsdata

Kurslitteratur:
Kompendium

Förkunskaper:
Kompendium

Priset inkluderar:
Kursdokumentation, lunch och kaffe

Kursinnehåll:

Teori:
  • Arbetsmiljö och svetsning
  • Metodbeskrivning
  • Användningsområden/Utrusning
  • Svetsningens utförande
  • Slope funktioner
  • Pulsning
  • Tigbrännare
  • Elektroder för TIG svetsning
  • Skyddsgaser

Målbeskrivning:
Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper om och färdigheter i manuell TIG svetsning. Samt kännedom om metodernas användbarhet, miljö och säkerhet.

Kontaktperson:
Bengt Sameby
bengt@corema.se
031-336 23 83
0706-00 14 92