Validering

Är ni certifierade enl. SS-EN 1090 eller ISO 3834?
Vi utför validering utav svetsmaskiner enl. EN 50504:2008 – Validering av bågsvetsutrustning.
Efter utförd validering märkes maskinen och knyts till ett valideringsprotokoll som lämnas till kund.

Bakslagsspärren måste provtryckas var 24:e månad!
Vi utför provtryckning enl. SÄIFS 1998:7 såväl i vår serviceverkstad som på plats hos kund.
Provtryckningen protokollföres och ni erhåller en signerad journal efter utförd provning.